ALTA skladi brez vstopnih stroškov

1.8.2019 ob 11:25 Akcija

Akcija brez vstopnih stroškov je podaljšana. Tako bodo vsa enkratna vplačila v ALTA sklade (razen vplačila v podsklad ALTA MONEY MARKET EUR) oproščena vstopnih stroškov in sicer do vključno 30. septembra 2019.